Lapuan Kotiasunnot tarjoaa kaikenkokoosia vuokra-asuntoja

Asukkaalle

Järjestyssäännöt

1 § Yhteiset tilat ja ulkoalueet

Yhteiset tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
Roskat ja tupakantumpit on huolehdittavat niitä varten tarkoitettuihin astioihin.
Taloyhtiön omaisuutta ei saa vahingoittaa.
Yhteisissä tiloissa on vältettävä turhaa metelöintiä.
Saunatilat, pesutuvat sekä kuivaushuoneet on jokaisen käyttäjän siistittävä oman käyttönsä jälkeen.

2 § Huoneistot

Naapureita häiritsevää meteliä on vältettävä. Erityisesti öisin klo 22 -07 välisenä aikana.
Huoneistosta on pidettävä huolta. Mahdollisista puutteista sekä vioista on viipymättä ilmoitettava huollolle tai isännöitsijälle.
Lattiakaivot, ilmanvaihtoventtiilit sekä liesituulettimen rasvasuodattimet tulee pitää puhtaina.
Huoneistoissa ei saa tehdä muutos- tai korjaustöitä ilman Lapuan Kotiasuntojen lupaa.
Muutostöiden poistamisesta tai muusta huoneistolle aiheutuneesta haitasta on asukas korvausvastuussa.

3 § Jätehuolto

Jätteet on lajiteltava ja vietävä niihin tarkoitettuihin astioihin.
Ongelmajätteet sekä jäteastioihin sopimattomat tavarat on asukas itse velvollinen hävittämään.

4 § Kotieläimet

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä.
Lasten leikkipaikat eivät ole eläinten ulkoilutusalueita.
Lintujen ruokkiminen parvekkeilla ja piha-alueilla on kielletty.

5 § Parvekkeet ja huoneistokohtaiset pihat

Mattojen tomutus tai roskien heittäminen parvekkeelta on kielletty.
Mahdollisten lisäantennien asennuksesta parvekkeelle on neuvoteltava isännöitsijän kanssa.
Parvekkeiden kaiteiden ulkopuolella ei saa kiinnittää mitään.
Mahdollinen huoneistoon kuuluva piha alue on pidettävä siistinä

6 § Tomutus

Mattojen ja vuodevaatteiden tamppaaminen suoritetaan niille varatuilla tamppausparvekkeilla tai pihalla olevalla telineellä

7 § Liikenne ja pysäköinti piha aluella

Pysäköinti on sallittu ainoastaan niille varatuilla paikoilla. Romuautojen säilytys pihoilla kielletty.
Mikäli romuja joudutaan pihalta poistamaan kustannuksista vastaa auton omistaja.
Autopistorasian kansi on pidettävä lukittuna, johtoa ei saa jättää pistorasiaan roikkumaan.

8 § Sääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa korvausvelvollisuuden ja/ tai vuokrasopimuksen purkamisen
Asukkaita velvoittavat myös vuokrasopimus, järjestyslaki sekä yleiset lait ja asetukset